Nejlepší ceny 

Nejlepší poměr ceny při nákupu a výkupu v ČR.

Diskrétní balení

Pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.

Garance výkupu

Co prodáváme, to umíme od Vás i koupit.

3 kamenné prodejny

Prohlédněte si zboží na prodejnách v Plzni, Kolíně či v Mladé Boleslavi.
Jsme registrovaní na puncovním úřadě.

+420 702 393 237


Vše o nákupu
Platební a fixační podmínky

Platba v hotovosti

Můžete zvolit pokud se rozhosnete pro nákup na prodejně nebo osobní odběr e-shopové objednávky na prodejně. V případě osobního odběru doporučujeme vzít si s sebou kopii objednávky a schůzku si předem domluvit. Maximální výše platby v hotovosti je 250 000,- Kč. Zboží s vyšší prodejní cenou je třeba uhradit bankovním převodem nebo vložením hotovosti na náš bankovní účet. Potřebné kontakty, adresy našich obchodů a otevírací dobu naleznete zde.

Platba na dobírku

Zboží zaplatíte v hotovosti České poště při doručení zásilky. Dobírkou lze zaslat pouze zboží, jehož hodnota nepřevyšuje 50.000,- Kč na zákazníka.

Platba bezhotovostním převodem

Po objednání zboží, Vám zašleme zálohovou fakturu. Za zboží zaplatíte předem a po jeho naskladnění si ho můžete vyzvednout na jedné z našich poboček nebo zvolit zaslání Českou poštou.

Postup při nákupu investičních kovů

1. Co „fixace ceny“ znamená a jak se ceny investičních kovů fixují?

 • Fixace ceny znamená potvrzení a definitivní stanovení ceny investičních kovů, které přímo podléhají změnám ceny na světových komoditních burzách.
 • Fixace ceny se týká pouze slitků z investičních kovů.
 • Ceny investičních kovů se řídí aktuální spotovou cenou* a cenou měnového páru CZK/EUR**.
 • Na základě pravidelné aktualizace cen investičních kovů se může investor rozhodnout kdy a za jakou aktuální cenu nákup zrealizuje nebo se rozhodne počkat na lepší cenu.
 • Fixace ceny je možná každý pracovní den v době od 9:00 do 17:00 (vyjma státních svátků v západní Evropě).
 • Fixace ceny se koná v průběhu telefonátu nebo osobní konzultace s osobou, která fixaci realizuje.
 • Fixace ceny je okamžitá nebo odložená.

Upozorňujeme zákazníky, že pokud kdykoli v minulosti nepřebral, nezaplatil či stornoval objednané zboží , u dalších objednávek nebudou fixovány ceny investičních kovů, ani v případě okamžité fixace, dle bodu 4.2.1. VOP.

2. Co je výhodou fixace ceny?

 • Jedinečná možnost jak sám rozhodnout o svojí nákupní ceně investičního kovu.
 • Aktualizace cen probíhá každých 5 minut.
 • Větší flexibilita při výběru příznivé ceny investičních kovů.
 • V případě nepříznivé ceny lze fixaci odložit a čekat na lepší cenu.

3. Jaké jsou typy fixací?

A) Okamžitá fixace ***

 • Realizuje se osobní návštěvou na našich prodejnách složením hotovosti, a to každý pracovní den v Praze, v Brně,v Ostravě a v Bratislavě (vyjma státních svátků).
 • Probíhá u internetových objednávek, u kterých:
  • je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že:
   • je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 17:00) a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 100.000 Kč
   • je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50.000 Kč
   • zároveň není požádáno o odloženou fixaci

B) Odložená fixace

K této fixaci dochází:

 • na požádání u internetových objednávek, kdy souhrn investičních produktů nepřesáhne částku 50.000 Kč (100.000 Kč ve fixačních hodinách).
 • při zvolené platbě bankovním převodem či vkladem na bankovní účet
  • fixace zde probíhá až po připsání částky na náš účet
  • zákazník je individuálně informován o aktuální ceně investičních kovů, přičemž:
   • je cena pro Vás příznivá a rozhodnete se zafixovat tuto cenu, nebo
   • je cena pro Vás nepříznivá a rozhodnete se fixaci odložit a počkat si na lepší cenu. V tomto případě je zcela na Vás, kdy se rozhodnete cenu fixovat a stačí pouze telefonicky potvrdit tuto cenu v rámci fixační doby.
 • složením fixační zálohy na našich prodejnách, přičemž nedošlo k okamžité fixaci. V tomto případě je zcela na Vás, kdy se rozhodnete cenu fixovat a stačí pouze telefonicky potvrdit tuto cenu v rámci fixační doby.

*Aktuální spotová cena - je cena, která je podkladem pro kalkulaci prodejní ceny koncovému zákazníkovi. Vychází z aktuálních objemů obchodů zrealizovaných na několika celosvětových komoditních burzách (např.: NYMEX, GLOBEX v New Yorku, LBMA v Londýně či burzy v Tokiu, Hong Kongu nebo v Singapuru). Z tohoto důvodu jsou ceny neustále aktualizované (vyjma státních svátků a nepracovních dnů) a proto představují flexibilnější a výhodnější způsob pro investora zrealizovat investici v ten okamžik, který považuje za výhodný.

**Měnový pár CZK/EUR - v rámci obchodování s evropskými rafinériemi (ze Švýcarska, Rakouska apod.) a dodavateli vycházíme při kalkulaci prodejní ceny z ceny eury, která cenu výrazně ovlivňuje. Cena dolaru v tomto směru slouží jenom na určení spotové ceny a v rámci obchodování rafinerií.

***K uskutečnění fixace nemusí dojít z důvodů citovaných ve všeobecných obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností FM-verny, se sídlem Roháčova 557/9, 284 01 Kutná Hora , IČO: 051 46 216 (dále jen "Prodávající") jako prodávajícím provozujícím internetový obchod https://zlatabanka.store a Kupujícím při nákupech v E-Shopu (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

1.2. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy, jejichž význam je uveden v článku 2 níže.

1.3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "ČNB" znamená Česká národní banka.

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://zlatabanka.store

2.3. "Fixace ceny" má význam uvedený v článku 4.2 těchto Obchodních podmínek.

2.4. "Investiční produkty" znamená investiční zlato, stříbro a další produkty, jejichž cena v E-shopu je průběžně aktualizována.

2.5. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s článkem 3.6 těchto Obchodních podmínek.

2.6. "Kupující" znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.

2.7. "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.8. "Obchodní podmínky" znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

2.9. "Podnikatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.10. "Prodávající" má význam uvedený v článku 1.1 výše.

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všechny produkty v E-shopu s výjimkou Investičních produktů.

2.12. "Spotřebitel" znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kupní smlouvy.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. objednávku a kupní smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:

 • prostřednictvím E-shopu
 • osobně na pobočkách prodávajícího
 • písemně, telefonicky nebo emailem

3.2. Je-li Kupujícím Podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

3.3. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@zlatabanka.com nejpozději do 24 hodin po provedení objednávky. Prodávající upozorňuje, že v případě osobního odběru produktu s pevnou cenou, je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím. V tomto případě se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

3.4. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:

3.5.1. převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží;

3.5.2. že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné; a/nebo

3.5.3. pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatit dříve objednané zboží;

3.5.3.1 v tomto případě nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek, ani v rámci okamžité fixace dle bodu 4.2.1.

3.5.4. že ceny, zveřejněné na webovém rozhraní, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu

3.5.5. pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího

3.5.6. z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

3.6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s článkem 3.4 výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

3.6.1. Investiční produkty

Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

3.6.2. Produkty s pevnou cenou

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V závislosti na množství objednáného Produktu si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohy i u Produktu s pevnou cenou.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.8. Elektronicky

3.8.1. Kupující provádí objednávky prostřednictvím eshopu, a to buď jednorázově bez registrace nebo zaregistrováním prostřednictvím elektronického účtu.

3.8.2.Elektronický účet si kupující zřizuje na stránkách www.zlatabanka.com (dále jen účet). Kupující je povinen vyplnit údaje dle 3.2 VOP a v případě změn tyto údaje aktualizovat. Po založení účtu obdrží od Prodávajícího přístupové údaje k účtu. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zneužití přístupových údajů způsobených v důsledku činnosti klienta. Prodávající je oprávněn účet zrušit, bude-li jeho prostřednictvím docházet k zneužívání poskytovaných služeb. Účet je přístupný 24 hodin denně, kromě plánované údržby, kterou Prodávající vhodným způsobem Kupujícímu oznámí ve lhůtě 5 dnů, nebo v případě nenadálých událostí. Nefunkčnost účtu v případě nenadálých událostí oznámí Prodávající neprodleně po jejich zjištění Kupujícímu.

3.9. Písemně, telefonicky nebo emailem

3.9.1. Objednávku lze učinit i písemnou, telefonickou nebo emailovou formou. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí.

3.9.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu.

3.9.3. Prodávající doporučuje, aby kupující při zasílání objednávky vyplnil objednávkový formulář uvedený na internetových stránkách www.zlatabanka.store.

 

4. CENA A PLATBA

4.1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

4.2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu) a tuto cenu telefonicky oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky (na telefonním čísle Prodávajícího +420 374 446 552 od 09:00 do 16:00 v pracovní dny nebo osobně v provozovnách Prodávajícího na adrese: náměstí Republiky 4/3 Plzeň (V sousedství staré radnice) Kutnohorská 41, Kolín (V pěší zóně u Karlova Náměstí) Po - Pá: 8:30-12:00 a12:30-16:00. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu v západní Evropě.

4.2.1. - Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:

(a) osobní návštěvou na našich prodejnách složením hotovosti
(b) prostřednictvím internetových objednávek, u kterých:
je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že:
1) je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 16:30)
2) je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50.000 Kč

4.3. Cena mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných tržních cen mincí a medailí.

4.4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:

4.4.1. Investiční produkty

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 250 000Kč. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

4.4.2. Produkty s pevnou cenou

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 250 000 Kč. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;
(c) v případě objednávky do 50.000 Kč platba na dobírku, kdy Kupující uhradí cenu při převzetí zboží od přepravce;

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

4.5. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.6. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

4.7. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).

4.8. Prodávající je plátcem DPH.

4.9. Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku přepravní společnosti (České pošty a.s.), Součástí dopravného je i pojištění v plné výši zásilky, která je taktéž určena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti, pokud není domluveno jinak.

4.10 Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

4.11 Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

 

5. DODÁNÍ

5.1. Prodávající odešle předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím v případě Produktů s pevnou cenou (popř. od okamžiku uhrazení kupní ceny, zvolil-li Kupující platbu převodem na bankovní účet) a 21 pracovních dnů od provedení Fixace ceny v případě Investičních produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

5.3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:

5.3.1. Osobní odběr v provozovně Prodávajícího; Prodávající si vyhrazuje právo nevydat produkt do jeho úplné úhrady.

5.3.2. Doprava Českou poštou, na adresu určenou kupujícím jako dodací. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout, produkt dodat, v případě, že:

    • 5.3.2.1. je adresa zcela evidentně fiktivní.
    • 5.3.2.2. kupující v minulosti opakovaně produkt nevyzvedl nebo jej bezdůvodně vrátil.
    • 5.3.2.3. dodání produktu není možné s ohleden na jeho množství, cenu, nebo podmínky dopravní společnosti

5.3.3. Vyhradí-li si Prodávající právo odmítnout dodat produkt Českou poštou, musí o tom neprodleně informovat vhodným způsobem Kupujícího a navrhne jiný vhodný způsob.

5.4. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

5.5. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

5.6. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5.7. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.

5.8. Nepřevezme-li kupující produkt ve lhůtě 3 dny, od doby, kdy bylo zboží připraveno na provozovně , a to ani po dodatečné výzvě prodávajícím nebo se vrátí jako nedoručené kupní smlouva zaniká, ledaže:

5.8.1. na produkt byla zaplacena záloha, Prodávající zašle další výzvu

5.8.2. Prodávajíci a Kupující se dohodnou jinak.

5.9. Nezanikne-li kupní smlouva po dodání zmařené Kupujícím, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.zlatabanka.store.

5.10. Dohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na novém dodání produktu, Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s dodáním (zejm. balné, poštovné a pojištění produktu) dle ceníků prodávajícího a dopravní společnosti.

5.11. Je -li Kupujícímu dodáno větší množství produktu, než které si objednal, je povinen toto zboží uhradit, ledaže bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 dnů, toto větší množství produktu odmítne. Kupující je povinen produkt vrátit je-li vyzván prodávajícím.

 

6. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.

6.2. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním e-mailu na adresu info@zlatabanka.com nebo na adresu provozovny Prodávajícího:

FM- verny s.r.o., Roháčova 557/9, 284 01 Kutná Hora
IČ: 051 46 216 , DIČ: CZ 051 46 216

6.3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a nereklamuje, ač o vadě ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána v minulosti a byla na ně poskytnuta sleva a zároveň Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl a bez výhrad jej převzal.

6.4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Odstoupení od Kupní smlouvy je možné výhradně z následujících důvodů:

6.6.1. V případě Produktů s pevnou cenou má Kupující, který je Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je třeba výslovně uvést, že Kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
(a) vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje); a
(b) zboží je bez známek opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího:

FM- verny s.r.o. , Roháčova 557/9, 284 01 Kutná Hora
IČ: 051 46 216 , DIČ: CZ 051 46 216

a dále přiložit originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

6.6.2. V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

6.6.3. Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

6.7. Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty.

6.8. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si Kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu je Kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je Kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit Prodávajícímu. Prodávající nebude nikdy odpovědný za poškození zboží během přepravy.

6.9. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající účtovat skladné.

6.10. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k zmaření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny produktu. Důvodem zmaření se nemyslí § 1829 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že v případě účtování dalších poplatku, není-li označeno jinak, je hrazeno 1) smluvní pokuta, 2) skladné, 3) poštovné+ balné, 4) kupní cena.

 

7. GARANCE VÝKUPU

7.1. U všech našich produktů poskytujeme garanci, že od našeho zákazníka, který u nás zboží zakoupil, toto zboží vždy vykoupíme. Na poškozené produkty se garance nevztahuje.

7.2. Od zájemců, kteří investiční zlato nezakoupili u nás, nýbrž u jiného prodejce investičního zlata, výkup realizujeme také, ale výkupní cena bude o 5-10% nižší než aktuální cena vypočtena z aktuální spotové ceny drahého kovu na burze.

7.3. NEVYKUPUJEME: surové zlato v žádné formě, ani ve formě slitku.

7.4. Zájemce doručí produkty osobně nebo prostřednictvím doručovací společností na adresu provozovny.

7.5. V případě zasílání produktu prostřednictvím doručovací společností, bude zásilka otevřena pod zvláštním kamerovým systémem, tak aby byla práva obou stran zajištěna. S tímto se zájemce seznámil a dává s tímto postupem souhlas. Záznam otevření zásilky bude ponechán pouze v případě, že množství, kvalita a stav neodpovídají zájemcem tvrzeným skutečnostem, jinak bude záznam smazán.

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde, nebo na stránkách www.zlatabanka.store.

8.2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

8.3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.

 

9. PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Prodávající má následující provozovny:

PLZEŇ

náměstí Republiky 4/3 (V sousedství staré radnice)

+420 374 446 552

Po - Pá: 9:00-12:00   12:30-17:00
Sobota: Na objednání
Neděle: Zavřeno

KOLÍN

Kutnohorská 41 (V pěší zóně u Karlova Náměstí)

+420 374 449 073

Po - Pá: 8:30-12:00   12:30-17:00
Sobota: Na objednání
Neděle: Zavřeno

 

10. SKLADNÉ

10.1. Není -li Kupujícím produkt ve stanoveném termín vyzvednut, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.zlatabanka.store.

10.2. Do úplné úhrady skladného není Prodávající povinen produkt kupujícímu vydat.

10.3. Přesáhne-li cena skladného cenu produktu, vyzve Prodávající naposled Kupujícího k převzetí produktu. V případě, že se nedohodnou, je Prodávající oprávněn produkt prodat.

 

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou.

11.2 V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle Och. Spotř. právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je dle Och.Spotř. Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz).

11.3. Náležitosti návrhu na zahájení jsou uvedeny v § 20n OchSpoř. Kupující -spotřebitel uvede identifikační údaje stran, úplně a srozumitelně vylíčí rozhodné skutečnosti, označí, čeho se domáhá, datum uplatnění svého nároku u poskytovatele. K návrhu je potřeba doložit doklad o tom, že se nepodařilo spor vyřešit smírnou cestou.

11.4. Kupující - spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u poskytovatele.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2. Tato verze Obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

12.3. Podmínky jsou zveřejněny na webové adrese www.zlatabanka.store a taktéž jsou dostupné na všech pobočkách poskytovatele.

12.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP změnit vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění, jestliže došlo ke změně relevantních právních předpisů, jestliže odstraňuje chyby v psaní či počtech, jestliže změna VOP není v neprospěch klienta nebo pokud tím mění nebo jinak upravuje práva a povinnosti poskytovatele nebo klienta, jakož i z jiných důvodů. Nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti třicátý (30.) kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení, nebo v den, který je takto označen při jejich vyhlášení, nastane-li tento den později. Poskytovatel zveřejňuje OP na internetové adrese www.zlatabanka.store. Nesouhlasí-li klient se změnou OP provedenou v souladu s tímto bodem, je klient povinen poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním jednostranně změněných OP, a to před nabytím účinnosti takového nového znění jednostranně změněných OP.

12.5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti vyhlášením.

Kamenné pobočky Zlaté banky

Kamenné pobočky Zlaté banky

Plzeň

Pobočka Plzeň

Plzeň

náměstí Republiky 4/3 (V sousedství staré radnice)

+420 374 446 552

Po - Pá: 9:00-12:00   12:30-17:00
Sobota: Na objednání
Neděle: Zavřeno

Dodací a skladovací podmínky

Nabízíme několi způsobů dodání zboží. Ve všech případech jste informování o průběhu zpracovnání Vaší objednávky na Vámi udané kontaktní údaje. Zboží, které je skladem je expedováno do 48h od potvrzení objednávky (platí pouze v pracovních dnech)

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout osobně v našich 5 kamenných prodejnách:Pobočka Plzeň

(po-pá: 9 - 12 a 12:30 - 17 hod)
Vedle staré radnice
náměstí republiky 4/3
321 00 Plzeň 3
Tel.: (+420) 374 446 552)
E-mail: info@zlatabanka.com


Zobrazit místo:

Pobočka Kolín

(po-pá: 8:30 - 12 a 12:30 - 17 hod)
Pěší zóna u Karlova náměstí
Kutnohorská 41 Kolín
Tel.: (+420) 374 449 073)
E-mail: info@zlatabanka.com


Zobrazit místo:

 

Úschova objednávek

V rámci našich poboček můžete rovněž využít úschovy Vašich uhrazených objednávek. Tato služba je po dobu 1 měsíce (od data potvrzení,připravenosti a kompletní, zaplacené objednávky) zcela zdarma. Po uplynutí tohoto období je za každý další den uskladnění služba zpoplatněna za těchto podmínek:

Objednávka Cena za uskladnění
do 270.000 Kč
39 Kč/den
od 270.000 Kč do 1.000.000 Kč
59 Kč/den
od 1.000.000 Kč do 10.000.000 Kč
79 Kč/den
nad 10.000.000 Kč
99 Kč/den
 

Základní charakteristika:

 • Zboží je plně pojištěno
 • Služba uskladnění je určena jak pro fyzické, tak i právnické osoby
 • Vyúčtování probíhá vždy 1x měsíčně
 • Úhrada poplatku za uskladnění se provádí v hotovosti při převzetí objednávky, případně bezhotovostním převodem.
 • V případě, že není poplatek za uskladnění ze strany klienta uhrazen, má obchodník právo zboží nevydat dle VOP.


Dodání Českou poštou

Služba České pošty je určena zákazníkům pro dopravu v rámci ČR.

 • Ať jste zvolili platbu na dobírku nebo jste platili předem, zásilka bude doručena na Vaši dodací adresu, resp. na pobočku České pošty nejblíže adrese doručení.
 • Na pobočce České pošty bude zásilka uložena v případě nedoručení, a to po dobu 15 dní. Po této době bude zásilka vrácena jako nedoručitelná.
 • V případě, že jste za zboží neplatili předem, za zboží zaplatíte v hotovosti při předání.
 • Zboží zaslané na dobírku je v případě zaslání investičních kovů uloženo na poště po dobu 10 dní
 • Na dobírku zasíláme zboží do 50.000 Kč !!!

Pokud chcete zjistit kde se Vaše zásilka právě nachází, využijte online služby zde - sledování zásilek

Poštovné a balné je kalkulováno dle hodnoty balíku (viz. Tabulka níže).

Poštovné Česká republika

Objednávka: Cena poštovného:
do 10.000 Kč 99 Kč
do 20.000 Kč 129 Kč
do 40.000 Kč 149 Kč
do 100.000 Kč 209 Kč
do 250.000 Kč 399 Kč
do 500.000 Kč 739 Kč
do 1.000.000 Kč 1 449 Kč

Poplatek za dobírku v ČR při objednání do 50 000 Kč: 54 Kč 

Diskrétní balení zásilek

Velice si vážíme, že jste projevil/a zájem o nákup zboží z našeho e-shopu. Jistě oceníte naše pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.

Balení zboží/ obal zásilky
Všechny objednávky jsou baleny do kartonových krabic, které jsou vyplněny pěnovou vystýlkou, aby se zabránilo poškození. Kartonová krabice spolu se zbožím je dále vložena do plastové obálky určené pro cenné psaní. Na finálním obalu obálky je nalepen štítek z on-line sytému České pošty s adresou doručení a se zpáteční adresou znějící na jméno Fm-Verny s.r.o., Roháčova 557/9, 284 01 kutná Hora. Rozměrnější zásilky odesíláme s typem označení "balík do ruky" či "cenný balík".

Pojištění
Všechny zaslané zásilky jsou pojištěny Českou poštou do hodnoty Vaší objednávky. Nemusíte tedy mít žádnou obavu ze ztráty zásilky. Rozlišujeme následující typy a označení zásilek, které se liší též pojistným limitem plnění:

 • "cenné psaní" - tato zásilka je pojištěna až do hodnoty 1.000.000 Kč
 • "balík do ruky" - tato zásilka je pojištěna až do hodnoty 10.000 Kč
 • "cenný balík" - tato zásilka je pojištěna až do hodnoty 1.000.000 Kč

Kamerový systém
Prostor, ve kterém balíme zásilky, je pod neustálým dohledem kamerového systému. Celý proces od vyskladnění vašeho zboží, předání na expedici až po jeho zabalení a předání České poště je zaznamenán a uchován po určitou přesně stanovenou dobu na našem úložišti. V případě jakýchkoliv pochyb týkajících se doručení a obsahu zásilky jsme schopni doložit průběh její expedice záznamem z našeho kamerového systému.

Diskrétnost
Všechny zásilky s objednaným zbožím balíme zcela diskrétně a bez jakýchkoliv reklamních nebo identifikačních znaků. V žádném případě není možné z obalu identifikovat o jakou zásilku se jedná a jaký sortiment zboží obsahuje. ZASÍLÁME ZCELA DISKRÉTNĚ!!!

 
NTgxZ